Integrál szemlélet

integral4

Integrál szemlélet

Az állandóan fejlődő világegyetemünkben az integrál elmélet mindannyiunkat arra hív, hogy több perspektívát alkalmazzunk – különösen azokat, amelyek idegenek a saját gondolkodási és érzési szokásainktól. Csak az ilyen világcentrikus szemlélettel juthatunk el addig a kölcsönös megértésig, amelyre óriási szükség van az ütköző világnézetek és megközelítések által szétszabdalt bolygónkon. Az integrál elmélet gyakorlati alkalmazói elkötelezetten tisztelik és művelik a világ sokdimenziós felfogását, valamint a saját képességüket a világcentrikus látásmódra.

„Az »integrál« szó jelentése: átfogó, magába foglaló, nem kirekesztő, felölelő. Bármely terület integrál megközelítése pontosan erre is törekszik: annyi szemszög, stílus és módszertan felölelésére, amennyit csak lehetséges, miközben a téma koherens szemléletére törekszünk. Bizonyos értelemben az integrált megközelítések »metaparadigmák«, vagyis segítenek összehozni számos, már létező paradigmát, így ezek a megközelítések hálózatszerűen összekapcsolódnak és kölcsönösen megtermékenyítik egymást.” Ken Wilber


Az integrál szemlélet egy szintetizáló szakmai irányzat
, amelyet a világhírű amerikai filozófus, író, Ken Wilber alkotott meg és mára több millió képviselője van szerte a világon. A rendkívül izgalmas elmélet- és gyakorlatrendszer szakértői módon szintetizálja a nyugati pszichoterápiás, pszichológiai ismereteket, valamint a spirituális bölcseleti hagyományok tudatról szóló tanításait. Az így kapott teljes spektrumú emberképet alkalmazza az élet minden területére, úgymint a gyógyítás, az orvoslás, a pszichoterápia, a coaching, a közgazdaságtan, az üzleti élet, a jog, az ökológia, a politika és a művészet területeire.

Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat szintézise, tudomány és spiritualitás (vallás és misztika) szintézise, test és elme szintézise, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire.Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel. Az integrált rendszer hátterében több száz – az előbb említett – rendszer és sok ezer szakirodalom módszeres és szisztematikus összevetése áll.

Az integrál elmélet mindent felölelő keretrendszere kimondottan alkalmas arra, hogy tiszteletben tartsa a világ komplexitását és mélységét, valamint fényt derítsen arra az útra, amelyen mindannyian járunk, miközben hozzájárulunk a XXI. században ránk váró problémák megoldásához.


Az integrál szemlélet nem más, mint a test és az elme, az egyén és a csoport, az egyéni, belső világ és a külső, kollektív világ újra egyesítése, egyetlen komplex rendszerbe foglalása. Ezáltal egy sokkal hitelesebb képet tudunk alkotni és sokkal hatékonyabban tudjuk beazonosítani a fejlődést szolgáló erőforrásokat és beavatkozási pontokat. Mivel egyéni és a szervezeti szintű elemzési keretrendszert biztosít, rendkívül jól alkalmazható az önismerettől a munkaszervezésen át egészen a szervezetfejlesztésig.

Aki boldogságot akar, annak mindenképpen hinnie kell benne, hogy önmaga alakítja a sorsát…
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.